thought dazai-fu

we join the market of “thought” @ Dazai-fu tenmangu, Fukuoka-ken on 18th/march.

thoughht

 

 

 

 

 

 

 

we sales “eyewear” and you can find recent styles at special “power-spot”.

Thought 7th  market

18th, march  10:00~17:00

zaifu4-7-1 ,dazaifu-shi, fukoka-ken, japan